Локална демократија

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MKsq-AL
Language


Дигитална библиотека

Документ: Повелба за заемна посветеност помеѓу Франција, „Mouvement associatif“ и локалните самоуправи 21сеп
2019
Документ „Соработка со граѓанското општество во промовирањето реформи во јавната администрација во земјите од источното партнерство“
21 септември 2019

Документ „Соработка со граѓанското општество во промовирањето реформи во јавната администрација во земјите од источното партнерство“

Документ „Чинители во децентрализирана соработка: заедничко работење на локалните власти и граѓанските организации“
21 септември 2019

Документ „Чинители во децентрализирана соработка: заедничко работење на локалните власти и граѓанските организации“

Документ „Проект ЛАДДЕР - „Децентрализирана соработка и општествен пристап меѓу Европската унија и земјите од источното партнерство“ - од Антонела Валморбида“
21 септември 2019

Документ „Проект ЛАДДЕР - „Децентрализирана соработка и општествен пристап меѓу Европската унија и земјите од источното партнерство“ - од Антонела Валморбида“

Документ „Издание #2 - Анкета за развој на активното граѓанство - Начин на зајакнување на локалната демократија во земјите од источното партнерство“
21 септември 2019

Документ „Издание #2 - Анкета за развој на активното граѓанство - Начин на зајакнување на локалната демократија во земјите од источното партнерство“

E-информатор

Следете ги новостите во рамките на проектот или претплатете се на е-информаторот и сите информации ќе ги добивате на вашата е-адреса

ФинансирајГО

Истражување за финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти
   

 

 

Оваа интернет-страница е направена со финансиска поддршка од Европската унија. Содржината на интернет-страницата во целост е одговорност на партнерите и не секогаш ги одразува погледите и ставовите на Европската унија.

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2020 by Softage
Back To Top