Локална демократија

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MKsq-AL
Language


За партнерите


АЛДА  Скопје

АЛДА Скопје е локална подружница на АЛДА, Европска асоцијација која работи на полето на локалната самоуправа и граѓанското учество. Активностите на АЛДА се посветени на воспоставувањето и на развивањето на соработката помеѓу локалните власти и  граѓанските организации, децентрализацијата и поддршката на процесот за интеграција на Македонија во Европската унија. АЛДА Скопје веќе 7 години имплементира локални, регионални и меѓународни проекти. https://www.facebook.com/aldaskopje/

 

Здружение на финансиските работници на локалните самоуправи и јавните претпријатија

 

Здружение на финансиските работници на локалните самоуправи и јавните претпријатија (ЗФР) официјално е регистрирана како граѓанска професионална асоцијација во ноември 1997 година. Таa е формирана за следниве цели:

- Да го зајакне професионализмот кај финансиските работници во локалната самоуправа во Македонија

- Да создаде простор за дијалог и размена на информации со цел решавање на заеднички воочените проблеми и

- Да биде претставник кој ќе ги застапува интересите на единиците на локалната самоуправа во преговорите со централната власт за фискалните и буџетските прашања

Во здружението членуваат околу 300 финансиски работници од општините и јавните претпријатија од речиси 2/3 од општините во Македонија. Главната цел е креирање на организација која ќе ги претставува сите општини во државата. За таа цел, Извршниот одбор назначи 24 регионални координатори, кои работат на промоцијата на  активностите на ЗФР и регрутираат нови членови.

http://www.zfr.org.mk/

 

Европско движење во Република Македонија

Европското движење во Република Македонија (ЕДРМ) е дел од меѓународното Европско движење (ЕМИ), формирано во 1948 година како рамковна организација на илјадници национални, регионални и локални тела на бројни политички, граѓански и невладини организации. Со 42 национални совета и 27 организации како придружни членки, Меѓународното Европско движење одигра клучна улога во оформувањето на современа Европа. Од своето основање во 1991 година, Европското движење во Република Македонија континуирано работи на афирмација на процесите на евроинтеграција на Македонија како и на создавање услови за забрзување на интегративниот процес на Република Македонија кон ЕУ.

http://www.europeanmovement.org.mk/

 

АЛДА – Европска асоцијација за локална демократија

 

АЛДА – Европска асоцијација за локална демократија е посветена на промовирањето на доброто владеење и граѓанската партиципација на локално ниво. АЛДА се фокусира на активности кои ја подобруваат соработката помеѓу цивилното општество и локалните власти.

АЛДА е основана во 1999 година на иницијатива на Советот на Европа со цел да ја координира и поддржува мрежата агенции за локална демократија, самоодржливи, локално регистрирани невладини организации кои делуваа како промотери на доброто владеење и локалната самоуправа. Денес АЛДА е клучен фактор на полето на локалната демократија, активното граѓанство и соработката помеѓу локалните власти и граѓанското општество.

АЛДА е организација во која членуваат преку 250 членки (вклучувајќи ги локалните власти, здруженијата на локалните власти и граѓански организации) од преку 40 земји. АЛДА е финансирана од членарини како и од фондовите на Европската унија и на Советот на Европа наменети за проекти, како и од јавни и приватни донатори.

http://www.alda-europe.eu/newSite/

Newsletter

Read more about the latest news from the project or subscribe to our Newsletter and get all the news in your mailbox

Digital Library

Visit our E-Library and download documents

Application

Under construction

E-информатор

Следете ги новостите во рамките на проектот или претплатете се на е-информаторот и сите информации ќе ги добивате на вашата е-адреса

Дигитална библиотека

Посетете ја нашата дигитална библиотека и преземете документи

Апликација

Во изработка

E-информатор

Следете ги новостите во рамките на проектот или претплатете се на е-информаторот и сите информации ќе ги добивате на вашата е-адреса

Дигитална библиотека

Посетете ја нашата дигитална библиотека и преземете документи

Апликација

Во изработка

Партнери


 

 

Оваа интернет-страница е направена со финансиска поддршка од Европската унија. Содржината на интернет-страницата во целост е одговорност на партнерите и не секогаш ги одразува погледите и ставовите на Европската унија.


 

 

Оваа интернет-страница е направена со финансиска поддршка од Европската унија. Содржината на интернет-страницата во целост е одговорност на партнерите и не секогаш ги одразува погледите и ставовите на Европската унија.

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2018 by Softage
Back To Top