Локална демократија

Once Upon a Time...

Search
× Search
en-USmk-MK
Language

За активностите


Проектот предвидува активности кои обезбедуваат влијание на различни нивоа. Тие ќе вклучуваат активности за градење капацитет, истражувања, меѓународни и локални настани и активности за поддршка на соработка помеѓу граѓанските организации и единиците на локална самоуправа, кои ќе ги спроведат локални граѓански организации.

За да се задоволи потребата од зајакнување на капацитетите на граѓанските организации и локалните власти во Македонија, бројни активности ќе бидат фокусирани токму на градењето капацитети. Ќе бидат развиени алатки за едукација и обуки, прилагодени на потребите на целните групи (граѓански организации и локални власти). Ќе бидат организирани циклуси од 4 дводневни обуки наменети за претставници на граѓанските  организации и на локалните власти, при што ќе се внимава на нивна рамномерна регионална застапеност. Во секоја од обуките ќе бидат вклучени по 20 претставници од граѓанските организации и по 10 претставници на локалните самоуправи. На тој начин преку обуките ќе бидат опфатени вкупно 80 претставници на граѓански организации и здруженија и 40 претставници на локалната  самоуправа.

E-информатор

Следете ги новостите во рамките на проектот или претплатете се на е-информаторот и сите информации ќе ги добивате на вашата е-адреса

Дигитална библиотека

Посетете ја нашата дигитална библиотека и преземете документи

Апликација

Во изработка

 

 

Оваа интернет-страница е направена со финансиска поддршка од Европската унија. Содржината на интернет-страницата во целост е одговорност на партнерите и не секогаш ги одразува погледите и ставовите на Европската унија.

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2018 by Softage
Back To Top